Tämä on tullut joskus sähköpostilla, täytyy se nyt tähän laittaa kun eksyin lukemaan. Olihan siinä muutama hauskakin kohta. :)

MÄÄRITELMÄ:
Vauvaksi kutsutaan ihmisolentoa, joka on hyvin pieni jo syntyessään.

MERKKI:
Vauvoja on kahta eri merkkiä, tyttöjä ja poikia. Ne ovat rakenteeltaan
miltei samanlaiset ja niillä voidaankin osoittaa vain yksi eroavaisuus
jonka perusteella ne on tunnistettavissa: pojilla on siniset tossut ja
tytöllä punaiset.

IKÄ:
Vauvat ovat yleisesti ottaen hyvin nuoria. Ryppyisyys ei suinkaan
merkitse, että vauva olisi käytetty. Sitä paitsi rypyt voidaan tehokkaan
ruokinnan avulla helposti poistaa.

VÄRI:
Mikäli rajoitumme Koti-Suomen oloihin, on vauva syntyessään väriltään
punainen, keltainen tai punakeltainen. Myöhemmin vauvat muuttuvat
ihonvärisiksi.

HANKINTAKUSTANNUKSET:
Vauva on kallis sijoitus. Hankintaa helpottaa suuresti se että nykyisin
vauva voidaan hankkia jopa ilman käsirahaa ja erittäin pitkällä
maksuajalla.
Maksuaika on tavallisesti 20-25 vuotta, jopa enemmänkin. 2-9 kappaleen
erissä hankittuna vauvat tulevat halvemmiksi.

TEKNISET TIEDOT:
Pituus ja paino ovat suureita joihin kiinnitetään ensimmäisenä huomiota.
Nämä loppujen lopuksi hyvinkin epäolennaiset mitat vaihtelevat
vauvakohtaisesti, eräänlaisina karkeina ohjearvoina ovat 45-55 cm
pituudessa ja 3-5 kg painossa.
Tilavuus on erittäin suuri. Vauva tarvitsee polttoainetäydennyksen 4-6
tunnin väliajoin. Aluksi polttoaineena käytetään erikoisainetta, mutta kun
sitä ei ole enää saatavissa, käytetään maitoa, jonka oktaaniluku on 50.
Vauvan vanhetessa lisätään oktaanilukua 66,6:een ja lopuksi 100:aan.
Tiheys on äärimmäisen huono, sillä vauva vuotaa molemmista päistä, ja
varsinkin alapäästä vuoto on runsasta. Sen vuoksi tiivisteet on
vaihdettava muutaman tunnin välein. Maksimikosteus on verrattain helposti
saavutettavissa. Tällöin on syytä ryhtyä erikoistoimenpiteisiin (kts.
tarkemmin kohta Huolto).

Äänitaso on alussa verrattain alhainen, mutta kasvaa suoraan
verrannollisena ryppyjen häviämisen kuutioon. Hajukynnys, kuten esim.
äänitaso, ovat suureita, joihin vanhempien ohella myöskin naapurit
kiinnittävät erityistä huomiota. Hajukynnys säilyy kuitenkin
maksimiarvossaan vain parin ensimmäisen käyttövuoden ajan. Vielä on
huomattava että toimintayksikössä merkkiä vauva vaikuttavat energian ja
aineen häviämättömyyden lait sekä myöskin vaimentamattoman värähtelijän ja
pyörähtelijän laki.

HUOLTO:
Vauvaa käytetään määräaikaishuollossa neuvolassa. Tavallisimpina
huoltotoimenpiteinä ovat tällöin katseleminen, venyttäminen mittausta
varten, reikien pisteleminen vauvaan sekä kehuminen. Lisäksi annetaan
käyttäjille ohjeita eri tilanteita varten. Määräaikaishuoltojen välisinä
aikoina ovat tärkeimmät huoltotoimenpiteet pesu, voitelu ja ilmaus. Pesu
suoritetaan päivittäin kehonlämpöisellä vedellä ammeessa. Pesukonetta ja
"hohtavan valkoisiksi" tekeviä pesuaineita ei ole syytä käyttää. Pesun
jälkeen vauva kierretään hellävaraisesti kuivaksi. Narulle ripustaminen on
tarpeetonta. Voitelu suoritetaan välittömästi pesun ja kuivauksen jälkeen
sivelemällä vauva öljyllä. Erityisen huolellisesti on öljyttävä vauvan
alapää sekä nivelet. Ilmaus suoritetaan aina polttoainetäydennyksen
jälkeen kohottamalla vauva pystyasentoon. Ilman mukana poistuu usein
myöskin liika polttoaine - ilmaajan kauluksille.

TAKUU:
Synnytyslaitos ei anna vauvalle minkäänlaista takuuta. Em. Ohjeita
seuraamalla vauva kuitenkin kesyyntyy suhteellisen helposti ja syö jo
muutaman kuukauden ikäisenä kädestä. Myöhemmin se lopettaa myöskin
epäluuloisen tuijotuksen ja lakkaa murisemasta vieraille.